Polityka prywatności

POLITYKA COOKIES

1. Video Foto Kris nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Video Foto Kris i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Video Foto Kris. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Video Foto Kris pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Video Foto Kris

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Video Foto Kris korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)      utrzymanie sesji Użytkownika Video Foto Kris (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Video Foto Kris ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Video Foto Kris stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.W ramach Video Foto Kris stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Video Foto Kris, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Video Foto Kris;

b)      „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Video Foto Kris;

c)       „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Video Foto Kris mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Video Foto Kris. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Video Foto Kris informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Video Foto Kris.

9.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 

RODO. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych jednocześnie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy o przetwarzaniu Pani/Pana danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VIDEO-FOTO-KRIS. Zamkowa 2/7. Kontakt z osobą odpowiedzialną za komunikację w sprawie danych osobowych można uzyskać pod adresem: biuro@kris-video-foto.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji naszych usług oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem firmyi. Pani/Pana osobowe nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, jeżeli takie przekazanie realizowane jest na Pani/Pana życzenie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi nie dłużej jak 1 rok. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do prezesa urzędu ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na użycie udzielonych nam danych osobowych w niniejszym formularzu jest dla nas bardzo istotne w celu wykonania ewentualnie zamówionej usługi poprzez przedstawienie oferty handlowej, odpowiedzi na zadane pytania bądź kontakt z Panią/Panem w celu doprecyzowania wątpliwości. Konsekwencją nie udzielenia zgód w formularzu kontaktowym jest brak możliwości realizacji z naszej strony odpowiedzi lub przedstawienia oferty bądź realizacji usługi dla Pana/Pani z zakresu kompetencji VIDEO-FOTO-KRIS. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym mogą być za Pani/Pana zgodą profilowane w celu dostosowania realizowanej usługi do Pani/Pana indywidualnych potrzeb. Bliższe informacje może otrzymać Pani/Pan w siedzibie firmy: VIDEO-FOTO-KRIS, Zamkowa 2/7, 33-335 Nawojowa.